Utlandsexpansion – webbaserad verksamhet

Att verka inom webbrelaterade områden är ett växande fenomen i en tid då digitalisering är A och O. Inom media och reklam har antalet webbaserade produktionsbolag ökat drastiskt på senare år. Kunder väljer att hitta rätt partner direkt på nätet och den smarta tekniken gör det enkelt för produktionsbolagen att verka online.

Framtiden ser ljus ut för produktionsbolag som satsar på en webbaserad närvaro. Företag som dessutom satsar på en internationell marknad har goda förutsättningar att expandera snabbt. Frågan är dock vad som behövs för att ta en verksamhet från en marknad till fler? I den här artikeln tar vi upp saker som webbproducenter bör tänka på inför en utlandsexpansion.

Bolagsformen spelar roll

Idag bedrivs en stor del av Sveriges webbaserade produktionsbolag som enskilda firmor. Bland annat på grund av det faktum att det inte alltid krävs mer än en anställd för att få verksamheten att gå runt. Externa tjänster kan tämligen enkelt köpas in från andra aktörer i branschen och den enskilda firman är därför ett enkelt alternativ. För den som önskar expandera sin produktionsverksamhet på nätet är dock ett aktiebolag ett bättre val. Det ger en mer trovärdig grund att stå på och verksamheten omfattas av en mer professionell status.

I grund och botten är det inte särskilt svårt att starta aktiebolag i Sverige, men det kan vara en utdragen process på flera plan. Du måste genomföra bolagsbildning via Bolagsverket och ärendet tar sin gilla gång. Att köpa ett existerande lagerbolag är dock ett smidigt alternativ för att snabba på processen och snabbt komma på banan. Då köps alltså ett redan befintligt aktiebolag, vilket gör att Bolagsverkets handläggningstid inte längre påverkar verksamheten.

Att köpa ett lagerbolag innebär även mindre administration samt bättre förhandlingsmöjligheter. På vilket sätt då? Det finns nämligen en möjlighet att köpa aktiebolag med affärshistorik och det ger verksamheten bättre trovärdighet. För den som ska expandera en produktionsverksamhet utomlands behövs oftast ett kapitaltillskott för att täcka expansionskostnader. En förhandling med banken blir genast betydligt enklare om företaget kan presentera en affärshistorik.

Tänk på lagar och regler

Om bolagsformen är på plats och kapitalet likaså brukar det gå ganska snabbt för produktionsbolag att expandera verksamheten. Innan några förhastade steg tas bör dock alltid den nya marknadens lagar studeras. Även om bolaget primärt ska verka på nätet finns det lagar som styr sättet att bedriva verksamhet online. Olika länder har olika strikta lagar gällande näthandel, nätproduktion och andra typer av webbaserade affärer.

I Sverige har exempelvis reglerna gällande reklamproduktion inom spelbranschen på nätet reglerats. Det är numer inte helt fritt fram att marknadsföra spelrelaterade produkter på nätet. Samma sak gäller för producerat material som ämnas synas på sociala medier – det krävs att avsändaren förhåller sig korrekt gällande riktlinjerna för sponsrat innehåll.