Produktionsledning vs projektledning

Om du någon gång har anlitat en reklambyrå eller ett produktionsbolag inom till exempel webb har du säkert stött på många olika roller och personer. Vissa av dem är självklara, medan vissa andra inte är det. En vanlig fråga är vad det är för skillnad mellan en projektledare och en produktionsledare, och behöver jag verkligen betala för bägge? Det är en högst relevant och befogad fråga, särskilt som det är två roller som har börjat flyta ihop mer och mer på senare år. Men det finns en skillnad som vi ska reda ut här.

Vad gör en projektledare

Projektledaren är den som har det övergripande ansvaret för kunden och projektet. Han eller hon är ofta den som är ansvarig för att dra upp de stora penseldragen, att förstå vad som din marknadskommunikation ska uppnå i specifika kund- eller intressegrupper och utifrån det ta fram en strategi. Förenklat kan man säga att projektledaren är som mest aktiv i projektets början, och den personens främsta uppgift är att se till att du som köpare blir nöjd och får ett bra resultat.

Vad gör en produktionsledare

Produktionsledaren, ibland även kallad operativ projektledare, är den som sköter produktionen. Denne jobbar mer internt på byrån med att ta fram egna tidplaner och se till att alla gör det de ska i tid så att inga leveranser blir försenade. Ofta sköter de också inköp av till exempel tryckt material eller olika underleverantörer samt håller ihop produktionsekonomin. Du som kund kommer med stor sannolikhet ha mindre direktkontakt med produktionsledaren än med projektledaren. Men det betyder inte att det är en oviktig roll utan snarare tvärtom. Förenklat kan sägas att dessa två roller gör samma sak, men vid olika tidpunkter i projektet. Som beställare behöver du alltså förstå att du inte betalar för samma sak två gånger, utan snarare för två olika kompetenser som sällan jobbar parallellt.