Starta content mill

Content mill eller writers mill är ett slangord bland frilansare som skriver texter för företagen så att de ökar chanserna att hamna högt upp i sökresultaten hos olika sökmotorer. Det som avgör om en text hamnar högt upp är hur unik den är i förhållande till andra texter. Att man jobbar med unika stycken och använder sig av specifika sökord som attraherar den valda målgruppen kallas content marketing och är en viktig kanal för digital marknadsföring. Eftersom det kan ta mycket tid att skriva om vissa texter, till exempel produktbeskrivningar som man redan fått färdiga från leverantörer, så finns det nu skribenter som jobbar som frilans med att skriva innehåll till företag. Vanligtvis leder detta till stora fördelar för de företagen som gör det medan de endast behöver betala mindre summor till skribenterna, vilket innebär att det är mer lönsamt än att anlita en byrå för att göra den typ av jobb.

Marknaden förväntas växa kraftigt

Marknaden för content marketing beräknas fortsätta växa de kommande åren. Anledningen till detta menar experter beror på ökad konkurrens som lett till större fokus på varumärkeskännedom bland företagen. Det gäller att sticka ut bland konkurrenterna och då räcker det inte längre idag att bara ägna sig åt de traditionella marknadsföringskanalerna. Man måste tänka utanför lådan och göra allt man kan för att vara så unik och bra som möjligt. Ett sätt är då att skaffa unika texter på hemsidan så att när en potentiell kund söker online efter något som företaget erbjuder så ska de se dig först, inte dina konkurrenter. Det som avgör om man hamnar högt upp i en sökning är sökalgoritmerna. Det är programmerade på ett sådant sätt att de ska kunna märka om innehållet på hemsidor liknar varandra eller om det är någon som har mer unikt innehåll. Ett typiskt exempel är om man säljer kläder från andra leverantörer. Vanligtvis använder man den produktbeskrivningen som hör till plagget, men just den texten finns säkerligen på liknande hemsidor och då hamnar alla lågt i sökningen.

Ett bra extrajobb för skribenter

Många frilansare har hittat charmen med att resa och jobba från sin dator. Att skriva innehåll för företag kan vara en bra inkomstkälla som inte kräver att man befinner sig på samma plats i världen. Dessutom är det inte höga krav på den som ger sig in i den här branschen om man jämför med att skriva artiklar för tidningar. Om man trots allt skulle behöva lite extra pengar någon gång så kan man jämföra lån hos Enklare.se som är en låneförmedlare online. Content marketing är fortfarande en marknad som inte har nått sin fulla potential om man ska lita på experterna. Eftersom det inte är så värst dyrt ännu så sägs det vara det mest ekonomiska och effektiva marknadsverktyget idag för att bygga upp varumärkeskännedom. Faktorer som man bör tänka på när man skriver detta innehåll är att det är relevant för hemsidan, värdefullt för den som läser det och att det är något som kan attrahera nya kunder samtidigt som man vill behålla befintliga kunder.