Att leda kreativa människor

Att leda kreativa människor sägs ibland lite skämtsamt vara som att försöka valla katter. Man ska givetvis vara försiktig med generaliseringar, men du som har jobbat i en ledande befattning på en produktionsbyrå eller liknande kan säkert känna igen dig åtminstone delvis. Kreativa människor tenderar till att vara viljestarka, men ofta med en läggning som gör att de gärna prokrastinerar och sällan levererar innan deadline nästan är passerad. En grundläggande sak man måste vara medveten om som ledare eller chef är att det inte finns något facit; det är väldigt svårt att definiera vad som är en bra ledare. Du måste hitta en ledarskapsstil som passar både dig och ditt team.

Din främsta uppgift som ledare kommer därför i många fall bli att bidra med struktur. Även om det är svårt att processtyra kreativ verksamhet är det ändå väldigt fruktsamt när det lyckas. Se till att sätta upp tydliga regler och strukturer för hur dokument sparas och för hur kommunikation ska ske. Skapa också naturliga forum med kortare avstämningsmöten för att följa upp arbetet, samt separata forum för effektiv brainstorming och liknande kreativa möten. Det är viktigt att se till att lämna utrymme för de stora idéerna, se till att alla blir hörda så att ingen bra input missas och att följa upp och säkerställa att jobbet verkligen blir gjort.

Om du är ny som chef eller ledare kan det vara en bra idé att gå en kurs i ledarskap. På en sådan får du träffa andra människor som är i samma position som dig så att ni kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. Det är också bra att ha en gedigen teoretisk grund i ledarskapets psykologi för att du ska kunna lyfta dina medarbetare. Sök och hitta en ledarskapsutbildning i Stockholm och utveckla dig själv.