7 tips för produktiv webbutveckling

Webbutveckling kan vara ganska kaotiskt och krävande, speciellt om det handlar om att bygga en ny webbplats från grunden. Därför presenteras här sju tips som vägleder dig i en långsiktig och framgångsrik webbutveckling.

7 tips i webbutveckling

1. Definiera och kommunicera målen. Utan tydliga mål blir det svårt att göra utvärderingar och utvecklingen blir rörig. Dessutom tenderar det leda till onödigt mycket fokus på detaljer medan mer betydande saker får för lite uppmärksamhet. Att kommunicera målen till alla medarbetare är därför mycket viktigt för att upprätthålla ett fokus.

2. Kommunicera kontinuerligt. Det räcker inte med att kommunicera en gång. En optimal kommunikation innebär att kommunicera regelbundet för att hålla ditt team underrättat om hur det går. Detta undviker misstag och potentiella missförstånd. Genom kontinuerlig kommunikation kommer du att få feedback och inspiration på saker som annars hade tagit längre tid att lösa ensam. Att till exempel hyra en kontorslokal är idealiskt för kontinuerlig kommunikation. I tider av covid-19 är dock digital kommunikation mer lämpligt. Ett sätt att kommunicera digitalt är att använda sig av en wiki för diskussion och lösningar.

3. Dra nytta av open source. Projekt inom webbutveckling behöver inte kosta. En möjlig arbetsmetod är att ta hjälp utifrån genom open source där andra utvecklare kan samarbeta av egen fri vilja.

4. Programmering är bara en pusselbit. Att behärska grundläggande programmering är nödvändigt för större projekt inom webbutveckling. Dock är det långt ifrån allt som behövs. Även om koden fungerar felfritt utan buggar måste en webbplats vara byggd med användaren i åtanke. Den behöver med andra ord vara användbar och användarvänlig. För att uppnå det behöver det vara tydligt vilken målgrupp som projektet riktar sig till. Ju mer du analyserar målgruppen desto bättre möjligheter att få ett bra resultat.

5. Dölj inte din brist på kunskap. Skäms inte för att erkänna något du inte vet. Som webbutvecklare uppstår ständigt nya problem och utmaningar som kräver ny inlärning. Se det som en del av din naturliga inlärningsprocess.

6. Skriv ner lösningar på ett papper. En enkel metod för att lösa problem är att skriva ner det på ett papper. Orsaken till att det fungerar är för att det blir mer pedagogiskt och mindre syntax att tänka på. Det frigör tankekraft för att faktiskt lösa problemet.

7. Lär känna dina verktyg. Att behärska sina verktyg är nyckeln för att bli en bra utvecklare. Lär dig alla dess funktioner, menyer och kortkommandon. Läs på om tillgängliga tips och tricks.